Bệnh sinh lý và tác nhân khác

Cẩm nang bệnh hại cây trồng do sinh lý và tác nhân khác: Tên khoa học, triệu chứng gây hại, điều kiện phát sinh và biện pháp phòng trừ hiệu quả… Thông tin từ A -> Z về bệnh hại cây trồng do sinh lý và tác nhân khác