Cây CN ngắn ngày

Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây công nghiệp ngắn ngày (mía, lạc, đậu tương, thuốc lá, bông, đay, cói, dâu tằm..): Kiến thức trồng trọt, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị…